Reklamace / Výměna / Vrácení zboží

V případě reklamace, výměny či vrácení prosím zašlete zboží bez dobírky na následující adresu: Milan Letocha, Komenského 1880/35, 608 01 Boskovice


  ReklamovatVyměnitVrátitJe to složité 🙂


  • Vrácení zboží bez udání důvodu je možné do 14 dnů od převzetí zboží, vyjma specifikovaných případů, přičemž zboží musí být zasláno zpět nejpozději poslední den lhůty. Podotýkáme, že lhůta začíná běžet den po dni převzetí zboží.
  • Upozorňujeme na fakt, že částka za dopravu uhrazená kupujícím v případě odstoupení od kupní smlouvy nebude prodávajícím vrácena. 
  • Poškozené, nekompletní, kontaminované zboží nebude přijato a dále nadměrně poškozené originální obaly jdou k tíži kupujícího a budou zohledněny ve vrácené částce za zboží.
  • Kupující k vrácení zboží využije formulář prodávajícího.
  • V případě reklamace využije kupující reklamační formulář.
  • O přijetí zboží k reklamaci bude kupující vyrozuměn prodávajícím na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce.

  Nevyhovuje vám formulář? Kontaktujte nás pomocí emailu: reklamace@bitcoineshop.cz

  Uveďte co potřebujete nalézt v BitcoinEshopu